Idi na tekst

Podređeni KJS - Aktivni izveštaji

Na ovom ekranu korisnik ima pregled svih aktivnih izveštaja podređenih organizacija, koje može sortirati prema sledećim parametrima:

  • Naziv
  • JBKJS
  • Organizacija
  • ID perioda
  • Datum od
  • Datum do
  • Status

Odabirom izveštaja korisnik može imati uvid u detalje datog izvešaja podređene organizacije. Uvidom je omogućeno da se na tabu Zaglavlje izveštaj vrati na korekciju podređenoj organizaciji ukoliko nešto mora da se promeni.

Korisniku je omogućeno da preuzme tabelu u CSV formatu odabirom opcije Preuzmi u CSV-u .