Idi na tekst

Dokumenta za registraciju Korisnka

Dokumenta koju korisnik podnosi u organizacionu jedinicu UT su:

  1. Lična identifikacija (lična karta ili pasoš) na uvid lica koje preuzima korisnički nalog
  2. Zahtev za registraciju korisnika
  3. Ovlašćenje administratoru za rad u sistemu;
  4. Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga ukoliko ga ne preuzima lično budući lokalni administrator;
  5. Ukoliko je ovlašćeno lice strani državljanin:
    1. Uverenje o odobrenom privremenom boravku
    2. Odobrenje privremenog boravka

Ukoliko je podneta dokumentacija ispravna, ovlašćeno lice od UT dobija potvrdu o predaji korisničkog naloga koja sadrži naziv korisničkog naloga (eng: account login).

Upozorenje

Potvrda o predaji korisničkog naloga ne sadrži korisničku lozinku. Korisničku lozinku OL samostalno odabira u procesu prve prijave na sistem.

Obrasci

Sledeća lista sadrži spisak svih obrazaca koji se koriste u sistemu: