Idi na tekst

Opštine

Odabirom ovog taba otvara se ekran na kome se nalazi spisak opština u tabelarnom prikazu.

Opštine mogu da se sortiraju po sledećim podacima:

  • Naziv
  • Šifra
  • Teritorija
  • Regija
  • Ime regije
  • Grad