Idi na tekst

Podređeni KJS - Istorijski izveštaji

Na ovom ekranu korisnik ima pregled svih istorijskih izveštaja podređenih organizacija, koje može sortirati prema sledećim parametrima:

  • Naziv
  • JBKJS
  • Organizacija
  • ID perioda
  • Datum od
  • Datum do
  • Status

Odabirom izveštaja korisnik može imati uvid u detalje datog izvešaja podređene organizacije.

Korisniku je omogućeno da preuzme tabelu u CSV formatu odabirom Preuzmi u CSV-u .