Idi na tekst

Prilozi

Pod tabom Prilozi otvara se ekran na kome je korisnicima omogućeno da prilože propratnu dokumentaciju i izveštaje koji nemaju propisanu formu.

Korisnik odabirom opcije Izaberi dokument bira željeni dokument koji je potrebno priložiti sa obrascima.

Nakon odabira dokumenta potrebno je odabrati opciju Učitaj dokument.

Napomena

Prikazana je poruka o broju dokumenata koje je moguće dodati, i preostalom broju izmena.
Primer *Preostalo vam je još 9 dokumenata za dodavanje i 18 izmena Jedna izmena podrazumeva brisanje jednog dokumenta i dodavanje jednog dokumenta.
Veličina dokumenta ne može biti veća od 20.00 MB

Takođe je omogućen tabelarni prikaz dokumenata i sortiranje po sledećim parametrima:

  • Naziv
  • Ekstenzija
  • Opis
  • Veličina