Idi na tekst

Selektor

Selektor je alat koji pomaže korisniku da odabere listu finansijskih izveštaja tako što obezbeđuje izolovan i neograničen prostor u koji se mogu brzo dodavati finansijski izveštaja od interesa.

Korisnik može kreirati dve različite selektor liste. Listu aktivnih finansijskih izveštaja i listu istorijskih finansijskih izveštaja. Obe liste se konzumiraju i grade nezavisno jedna od druge.

Korisnik samostalno dodaje i izbacuje izveštaje iz selektora i oni se u njemu nalaze sve dok on eksplicitno ne isprazni sadržaj selektora. Sadržaj selektora se stoga može graditi u koliko god je potrebno sesija i na različitim uređajima. Jednom kada je korisnik zadovoljan listom izveštaja u selektoru on sam tu listu može upotrebiti za kreiranje zbirnih obrazaca. Korisniku je omogućeno da preuzme listu selektor izveštaja u CSV formatu odabirom opcije Preuzmi u CSV . Kada mu sadržaj selektora više nije potreban, korisnik ga prazni nakon čega ga može upotrebiti za drugu svrhu.

Svaki korisnik ima svoj sopstveni selektor na čiji sadržaj ne mogu da utiču drugi korisnici organizacije (oni naravno i dalje mogu menjati same izveštaje koji se nalaze u okviru selektora).

Selektor je prikazan iznad liste iзveštaja ako u njemu ima sadržaja, ili prilikom selektovanja nekog izveštaja:

selector

Izveštaji se dodaju u selektor tako što se u listi izveštaja prvo selektuju željeni izveštaji koristeći kvadratiće sa njihove leve strane ili Ctrl+Levi 🖱️ bilo gde na izveštaju a zatim se dodaju u selektor pritiskom (Levi 🖱️) na polje plus(+) ili Alt+S . Na isti način se izveštaji mogu ukloniti iz selektora pritiskom na minus(-).

U sredini interfejsa nalazi se ukupan broj selektor izveštaja Ukoliko je izveštaj već u selektoru ponovo dodavanje u selektor se ignoriše, i ovaj broj se ne uvećava za takav nalog. Pritiskom (Levi 🖱️) na ovaj broj se svi označeni izveštajo učitavaju i u listi izveštaja je prikazan samo sadržaj selektora. Pritiskom (Desni 🖱️) na ovaj broj se putem upozorenja korisniku nudi opcija pražnjenja selektora. Korisnik može dodatno filtrirati prikazane izveštaje (selektor listu).

Pritiskom (Desni 🖱️) na polje plus(+) ili Alt+F u selektor se dodaju svi izveštaji koji zadovoljavaju tekući filter.

Prilikom prelaska na sledeću stranicu tabele ukoliko postoji selekcija izveštaja, sistem automatski putem upozorenja nudi dodavanje selektovanih izveštaja u selektor.

Pored ovoga moguće je dodati konkretni izveštaj u selektor sa detalja izveštaja:

selector-detalj-izvestaja

Izveštaj koji je u selektoru, je u listi izveštaja obojen plavičastom bojom, a u detaljima ima plavo dugme Selektovan:

selector-izvestaj