Idi na tekst

Organizacije

Na ovom ekranu korisnik ima pregled na svoje podređene organizacije, što zavisi od hijerarhijskog nivoa organizacije.

Organizacije su prikazane u tabeli i omogućeno je sortiranje prema sledećim parametrima:

  • Naziv
  • JBKJS
  • ID perioda
  • Rok za obradu izveštaja
  • U toku
  • Odobren

Odabirom jedne od organizacija korisnik može imati uvid u aktivne izveštaje date podređene organizacije.