Idi na tekst

Zaglavlje

Ova opcija korisniku sa odgovarajućim pravima omogućava da izvrši određene radnje nad kreiranim izveštajima.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

 • Odobravanje izveštaja

Na ekranu su prikazani detalji izveštaja koji se ne mogu menjati kao što su:

 • Naziv - koji sistem generiše
 • Period

Kao i detalji izveštaja koji se mogu promeniti poput:

 • Statusna promena
 • Komentar

Odabirom opcije Sačuvaj promene korisnik ažurira detalje izveštaja.

Korisniku su takođe omogućene i sledeće opcije:

 • Odobravanje izveštaja
 • Poništenje odobrenja
 • Otkazivanje izveštaja
 • Vraćanje izveštaja na korekciju
 • Sakrivanje AOP bez vrednosti

Takođe, korisniku je omogućeno da preuzme izveštaj u JSON ili PDF formatu.

Kreiranje zbirnih obrazaca

Ova funkcionalnost omogućava korisniku da unese u izveštaj zbirne vrednosti AOP-a iz drugih izveštaja.

Odabirom opcije Kreiranje zbirnih obrazaca otvara se prozor u koji se unose nazivi izveštaja koje želimo da sumiramo i da unesemo njihove vrednosti u dati izveštaj.

Izveštaji se unose tako što se ukuca njihov naziv i pritisne enter.

Pri kreiranju zbirnih obrazaca moguće je selektovati polje Sa trenutnim vrednostima koje omogućava da se trenutne vrednosti AOP-a sumiraju zajedno sa zbirnim obrascima. U suprotnom ukoliko polje nije selektovano, zbirni obrasci će pregaziti već unete vrednosti.

Takođe, pri kreiranju zbirnih obrazaca, dostupna je opcija Sumiraj po projektima. Selektovanjem ove opcije vrednosti će biti sumirane po projektima. Nasuprot tome, ukoliko nije selektovana opcija Sumiraj po projektima, sve vrednosti će se sabrati u jedan obrazac 5.

Još jedna dostupna opcija pri kreiranju zbirnog obrasca jeste kreiranje obrasca selektovanjem polja Uključi hijerarhiju podređenih.

Korisniku je omogućeno da kreira zbirne obrasce u koje će biti uključeni svi odobreni obrasci podređenih organizacija.

Ova opcija olakšava korisniku formiranje konsolidovanih izveštaja KPFI i KGFI, jer se u njima sadrže izveštaji podređenih organizacija.

Odabirom opcije potvrdi unose se zbirne vrednosti u izveštaj.

Odobravanje izveštaja

Isključivo FI koji je u statusu Odobren se smatra završenim.

KJS samostalno vrši odobravanje FI nakon što je uneo sve potrebne podatke i kada su zadovoljene kontrole, a pre predviđenog roka za izradu.

Nakon odobravanja dalje izmene obrazaca više nisu moguće, osim unosa priloga koje je moguće priložiti sve do kompletnog kraja perioda unosa.

Ukoliko postoji potreba da se već odobreni FI izmeni pre isteka roka KJS može da samostalno poništi odobravanje.

Postupak odobravaja izveštaja je sledeći:

 1. Prvo se unose odgovarajuće vrednosti AOP-a.
 2. Vrednosti moraju da zadovolje logičke kontrole.
 3. Ukoliko su logičke kontrole ispravne finansijski izveštaj je moguće odobriti.
 4. Korisnik može poništiti odobravanje, napraviti izmene i odobriti izveštaj pre isteka predviđenog roka za odobravanje izveštaja.
 5. Nakon isteka roka predviđenog za odobravanje izveštaja, korisnik može poslati reklamaciju.

Korekcija izveštaja

Ukoliko je potrebno da korisnik javnih sredstava uradi izmenu podataka obrazaca finansijskih izveštaja nakon isteka roka za unos, njegov nadređeni DBK zahteva korekciju izveštaja odabirom predmetnog finansijkog izveštaja i korišćenjem opcije “Zahtev za korekciju”.

Izborom opcije „Zahtev za korekciju“ finansijki izveštaj prelazi iz statusa “Odobren” u “Korekcija”, a korisnik javnih sredstava može da uradi potrebne izmene nakon čega ponovo samostalno vrši odobravanje izveštaja.

Zahtev za korekciju je moguć samo ukoliko je izveštaj podređene organizacije u statusu “Odobren” i prošao je rok za dati tip korisnika javnih sredstava. Ovaj proces se može sprovoditi sve do kompletnog zatvaranja perioda unosa.

Potpisivanje izveštaja

Potpisivanje finansijskih izveštaja se vrši elektronskim potpisom koji je izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela i kojim se potvrđuje integritet podataka i identitet korisnika.

Korisnik u prilogu dostavlja elektronski potpisan izveštaj.