Idi na tekst

KJS

Pod ovim tabom prikazan je spisak KJS koji može da se filtrira po sledećim podacima:

 • JBKJS
 • Naziv
 • Matični broj
 • PIB
 • Adresa
 • Poštanski broj
 • Mesto
 • Trezor

Aplikativno ovlašćenje

Autorizacija za upotrebu ovih funkcionalnosti koristi sledeća ovlašćenja:

 • Pregled šifarnika
 • Izmena šifarnika
 • Zaključavanje AOP