Idi na tekst

Globalni rokovi izveštajnih perioda

Na ovoj stranici su prikazani svi tipovi izveštaja koje korisnik može da unesesa sa pripadajućim grupnim rokovima za svaki tip izveštaja. Korisnik sa odgovarajućom privilegijom ima mogućnost za izmenu grupnih rokova.
Klikom (Levi 🖱️) na željeni tip izveštaja korisniku su prikazani grupni rokovi za taj tip izveštaja. Klikom Ctrl+Levi 🖱️, na određeni tip izveštaja moguće je istovremeno pregledati grupne rokove za jedan ili više tipova izveštaja istovremeno.

globalni-rokovi-izvestajnih-perioda

Dodatne opcije, za dati tip izveštaja, se otvaraju odabirom opcije ....
Odabirom opcije Izmena globalnih rokova korisniku je ponuđena izmena grupnih rokova za dati tip izveštaja. Korisnik može menjati grupni rok (dan i mesec) za jednu ili više organizacionih grupa.

izmena-globalnih-rokova

Napomena

Izmena grupnog roka je različit proces od procesa produženja roka. U procesu izmene grupnog roka, promena koja se učini, odnosi se na sve izveštajne periode koji se nalaze u statusu Neaktivan i na sve izveštajne periode koji će biti kreirani. Na sve izveštjane periode koji su pre izmene dobili status Aktivan ili Zatvoren promena neće imati nikakav uticaj!