Idi na tekst

Šifarnik AOP

Automatski obradni podatak (AOP) nalazi se u prvoj koloni svakog izveštajnog obrasca. Sastoji se od 4 cifre od kojih je prva broj obrasca na koji se odnosi, a preostale tri se odnose na indeks konta u obrascu.

Aplikativno ovlašćenje

Autorizacija za upotrebu ovih funkcionalnosti koristi sledeća ovlašćenja:

  • Pregled šifarnika
  • Izmena šifarnika
  • Zaključavanje AOP

AOP je suštinski brojač/indeks i služi za prikazivanje određenog konta na određenom obrascu. U bilo kom trenutku bilo koja ekonomska klasifikacija (EK) može dobiti drugi AOP prostim unosom druge EK na određenu poziciju u obrascu.

Izmena

Pre otvaranja izveštajnog perioda Uprava za trezor postavlja šifarnik AOP za predstojeće izveštajne periode. Ove postavke važe za sve KJS i nema pojedinačnih izuzetaka sa drugačijim pravilima.

Napomena

Izmena AOP je izuzetno retka pojava.

Podaci koji su promenjeni se primenjuju počev od sledećeg izveštajnog perioda tj. ne utiču na bilo koji već aktivni period. Nije moguće izmeniti AOP za započete periode.

Novi AOP se može ubaciti u šifarnik bilo gde i pomera redosled svih kasnijih AOP za 1.

Zaključavanje

Svaki KJS ima mogućnost da zaključa unos specifičnih AOP svojim direktno podređenim organizacijama u cilju pojačanja kontrole unosa.

Zaključani AOP nije moguće uneti i ne prikazuje se u tabeli obrazaca. Zaključani AOP se mogu videti u PDF formatu izveštaja.

Kompletan skup AOP elemenata se odnosi na sve KJS i shodno tome bilo koji konkretan AOP ne mora biti od interesa određenoj grupi KJS. Da bi nadređena organizacija pojačala kontrolu unosa za prvi nivo pripadajućih organizacija, može sprovesti zaključavanje. AOP je moguće zaključati isključivo za sve podređene KJS odjednom, bez pojedinačnih izuzetaka sa drugačijim pravilima.

AOP se može zaključati i otključati bilo kada u toku trajanja perioda unosa.

Podređena organizacija kojoj su zaključani AOP na pripadajućem obrascu ima prikazano obaveštenje o broju zaključanih AOP.