Idi na tekst

Početna strana

Na ovom ekranu su prikazani opšti detalji organizacije:

  • Naziv
  • Adresa
  • Kad je registracija odobrena
  • JBKJS
  • Matični broj
  • PIB

U drugom delu ekrana se nalaze informacije o statusu izveštaja poput:

  • Rok za obradu izveštaja
  • Tip
  • U toku
  • Odobren