Idi na tekst

Unos novih korisnika kroz fajl

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Кreiranje lokalnog korisnika

Na ovom tabu administratoru je omogućeno da unese grupu korisnika sa istim aplikativnim ovlašćenjima. Grupni unos je omogućen preko CSV fajla.

CSV fajl mora imati strukturu: ime i prezime, korisnički nalog, adresa elektronske pošte.

Za grupu korisnika potrebno je odrediti korisničku ulogu:

  • Lokalni korisnik
  • Lokalni administrator

Kao i korisnička ovlašćenja:

  • Kreiranje izveštaja
  • Odobravanje izveštaja
  • AOP zaključavanje
  • Korekcija izveštaja