Idi na tekst

Zaglavlje

U okviru ovog taba korisnik koji ima određena prava može da kreira izveštaj za svoju organizaciju:

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

 • Kreiranje izveštaja

Korisnik kreira izveštaj sledećim postupkom:

 1. U opadajućem meniju Period odabrati period na koji se odnosi izveštaj.
 2. U opadajućem meniju Statusna promena postoje tri opcije koje mogu da se odaberu:
  • Period bez statusne promene
  • Pre statusne promene (Odabrati datum statusne promene)
  • Posle statusne promene (Odabrati datum statusne promene)
 3. Omogućen je i unos komentara pre kreiranja izveštaja.
 4. Nakon unosa odgovarajućih informacija izveštaj se generiše odabirom opcije Kreiraj izveštaj

Napomena

Prilikom kreiranja GFI i ZR korisnik mora odabrati jednu od opcija: KJS koji popunjava obrasce 1 i 5 ili KJS koji popunjava Svih 5 obrazaca.

Kada izveštaj uspešno kreiran on se nalazi pod tabom Izveštaji

registraciona_forma_3.png

Napomena

Naziv izveštaja sistem generiše automatski.