Idi na tekst

Kreiranje novog korisnika

U okviru opcija za administraciju, ovaj tab omogućava korisniku koji ima odgovarajuća prava da kreira novi korisnički nalog za svoj KJS.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

 • Креирање локалног корисника

Korisnički nalog je jedinstven u celom KJS sistemu. Na ovoj formi je moguće podesiti korisničke uloge, ali ne i pojedinačna korisnička ovlašćenja - ovo se može uraditi na pregledu detalja korisnika.

Novokreirani korisnik ne dobija notifikaciju odmah nakon kreiranja. Potrebno mu je lično poslati korisnički nalog.

Upozorenje

Adresa elektronske pošte je posebno bitan podatak za proces kreiranja novog korisnika jer je to jedini način kojim će budući korisnik moći da aktivira svoj nalog i dodeli svoju korisnički lozinku.

Bez validne adrese elektronske pošte nije moguće aktivirati korisnički nalog.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

 • Администратор

Na ovom ekranu administrator može da kreira novog korisnika tako što će uneti podatke poput:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa elektronske pošte

Nakon toga datom korisniku bi trebalo dodeliti odgovarajuću korisničku ulogu:

 • Lokalni administrator
 • Lokalni korisnik

Takođe omogućeno je da se dodaju korisnička ovlašćenja poput:

 • Kreiranje izveštaja
 • Odobravanje izveštaja
 • AOP zaključavanje
 • Korekcija izveštaja