Idi na tekst

Istorija izmena

2022-08-02 23:08

Unapređenja

 1. Eksport svih FI podataka u jednoj arhivi (#431)

Ispravke

 1. Naziv i tip izveštaja se ne slažu (#541)

2022-07-12 13:26

Unapređenja

 1. Brisanje otkazanih izveštaja nakon zatvaranja izveštajnog perioda (#504)
 2. Pregled korisnika koji su trenutno prijavljeni na sistem (#495)
 3. Prikazati tip izveštaja u listi izveštaja i listi podređenih organizacija (#494)
 4. Redizajn korisničkog interfejsa pregleda i administracije tipova FI (#486)

2022-05-04 12:33

Unapređenja

 1. Unos negativnog broja u svim obrascima na klasi 7 (#534)

2022-03-23 18:48

Unapređenja

 1. Prikaz poruke o preostalom broja priloga koje je moguće dodati za izveštaj (#525)

Ispravke

 1. Neispravni podaci prilikom izvoza u Excel format (#530)

2022-02-22 20:20

Unapređenja

 1. Izmena u AOP opisima (#526)

Ispravke

 1. Neispravan format vremena za Ativnosti u detalju izveštaja (#524)

2022-02-15 20:50

Ispravke

 1. Na obrascu za potpisivanje nedostaju definisana mesta za potpisivanje (#522)

2022-02-09 09:41

Unapređenja

 1. Opcija dodavanja potpisa na izvoz pojedinačnog obrasca u pdf (#519)

Ispravke

 1. Ne može da se odobri prazan izveštaj (#520)

2022-02-07 11:33

Ispravke

 1. Nije moguće pojedinačni obrazac generisati u pdf (#518)

2022-02-06 10:52

Unapređenja

 1. Promena opisa za AOP 2357 i 2358 (#509)
 2. Pristup servisu iz interne mreže Uprave za trezor (#507)
 3. Ukloniti obaveštenje o rokovima sa naslovne strane (#506)
 4. Dodavanje teksta da se iznosi popunjavaju u hiljadama dinara (#503)
 5. Nova opcija PDF eksporta za dodavanje potpisa (#476)
 6. Redizajn potpisivanja FI (#473)

Ispravke

 1. Nemogućnost dodavanja novog obrasca za izveštaj na korekciji (#516)
 2. Nije moguće odobriti FI uz digitalni potpis (#513)
 3. Nije moguće deaktivirati produženi rok (#512)
 4. Neispravni linkovi ka dokumentaciji (#508)
 5. Nestaje paginator kada se prebaci lista FI na 25 redova (#505)

2021-11-19 08:16

Unapređenja

 1. Onemogućavanje ažuriranja priloga nakon odobravanja (#477)
 2. Unapređenje rada sa selekcijom FI (#467)

2021-10-07 09:36

Unapređenja

 1. Unapređenje pregleda korisnika sistema (#502)

2021-10-03 12:31

Ispravke

 1. Onemogućavanje prijave korisnika ako je organizacija otkazana (#500)

2021-09-23 15:44

Unapređenja

 1. Niz priloga u JSON izvozu FI (#474)

2021-08-19 08:11

Unapređenja

 1. Logičko brisanje priloga (#475)

2021-08-16 15:14

Ispravke

 1. Izvoz u JSON ne prikazuje sistemski računate AOP (#497)

2021-08-16 11:44

Ispravke

 1. Opcija hijerarhjiskog pregleda ne radi (#496)
 2. Izvoz FI u JSON ne sadrži generisane atribute "Neto iznos" i "Ukupan iznos ostvarenih prihoda i primanja" (#492)

2021-08-11 08:45

Ispravke

 1. Korisnik sa ulogom kontrola nije u mogućnosti da izveze izveštaj u json (#491)

2021-07-28 08:40

Ispravke

 1. Greška kod prikaza Aktivnih FI-ja prilikom paginacije i sortiranja (#490)

2021-07-24 06:16

Unapređenja

 1. Definisanje dozvoljenog broja odobrenih izveštaja po organizaciji (#489)

2021-07-15 07:53

Unapređenja

 1. Omogućiti unos negativnih iznosa na svim AOP za kvatralne izveštaje (#488)

Ispravke

 1. Verzija AOP na koju se odnosi izveštajni period nije korektna (#487)

2021-07-11 07:39

Ispravke

 1. PDF i Excel izvoz sadrže obrisane projekte (#485)
 2. Ćirilica u opisu FI čini JSON izvoz nevalidnim (#484)

2021-06-25 07:17

Unapređenja

 1. Pretraga opština po JBKJS nosioca budžeta (#483)

2021-06-16 12:45

Unapređenja

 1. Unapređenje PDF izvoza (#482)
 2. Novi tip FI - Konsolidovani završni račun (KZR) (#481)

2021-06-14 15:56

Unapređenja

 1. Izmena formule za AOP 2357 i 2358 (#480)

2021-06-11 14:50

Unapređenja

 1. Prebacivanje korisnika iz organizacije UT u Republika (#478)

2021-06-11 14:49

Unapređenja

 1. Izmena formule za AOP 2358 (#479)

2021-06-11 14:47

Unapređenja

 1. Globalni identifikatori servisa u konfiguraciji frontenda (#465)

Ispravke

 1. Problemi sa pamćenjem opcija i filtriranjem u combo kolonama (#457)

2021-05-25 09:29

Unapređenja

 1. Izvoz izveštaja u Eksel formatu (#430)

2021-05-13 17:15

Unapređenja

 1. Unos negativnih iznosa na kontima klase 7 i 8 na obrascima 2, 4 i 5 i kontima klasa 8 na obrascu 3 (#470)

2021-04-29 09:01

Unapređenja

 1. Omogućiti OSSO izradu KGFI (#469)

2021-04-21 14:25

Ispravke

 1. Greška kod kreiranja zbirnih obrazaca (#468)

2021-04-21 09:42

Unapređenja

 1. Onemogućavanje više od jednog odobrenog FI (#466)

2021-04-20 19:57

Unapređenja

 1. Unapređenja naslovne strane (#382)

2021-04-17 08:07

Unapređenja

 1. Onemogućiti otkazivanje izveštaja u korekciji (#464)

2021-04-09 08:40

Unapređenja

 1. Odvojene metrike za kreiranje zbirnih obrazaca za pojedinačan obrazac ili sve obrasce na izveštaju (#461)

2021-04-08 10:50

Unapređenja

 1. Povečavanje perfomansi sistema prilikom prikupljanja validacija(kontrola) izveštaja (#460)
 2. Metrike za ažuriranje izveštaja po načinu unosa vrednosti(kroz fajl, pojedinčan unos, grupni unos) (#459)

2021-04-07 16:07

Unapređenja

 1. Optimizacija upotrebe API poziva po pitanju promena tabova FI na frontendu (#458)

2021-04-06 08:51

Ispravke

 1. Nije vidljiva opcija za zatvaranje izveštajnog perioda od strane administratora sistema (#456)

2021-04-04 09:39

Ispravke

 1. Nedostaju prevodi za ovlašćenja (#455)

2021-03-31 11:58

Ispravke

 1. Greška prilikom izvoza u pdf za zaštićene organizacije (#454)

2021-03-30 10:08

Ispravke

 1. Izveštajni period na pdf izvozu ne uzima u obzir datum statusne promene (#453)

2021-03-26 14:42

Unapređenja

 1. Povećavanje performansi sistema prilikom prikupljanja podataka (#452)

2021-03-23 15:35

Unapređenja

 1. Podela DBK grupe na republiku i JLS (#451)

2021-03-23 09:27

Unapređenja

 1. Redosled obrazaca po programu i projektu (#449)
 2. Otvaranje budućeg izveštajnog perioda za selekciju KJS (#446)
 3. Opcija za filtriranje po grupi KJS kod pregleda svih FI (#445)

2021-03-16 15:01

Unapređenja

 1. Napomena prilikom kreiranja zbirnih obrazaca (#444)

2021-03-16 13:48

Unapređenja

 1. Produžavanje roka za izradu FI na nivou grupa ili pojedinčanih KJS (#434)

2021-03-12 20:09

Unapređenja

 1. Poboljšanje isporuke servisa za izveštavanje (#411)

2021-03-10 23:21

Unapređenja

 1. Novi rok za dostavljanje završnog računa za AP Vojvodinu (#441)

2021-03-10 13:32

Unapređenja

 1. Povećanje dozvoljenih projekata po izveštaju (#442)

2021-03-10 12:49

Unapređenja

 1. Odabir broja obrazaca prilikom kreiranja završnog računa (#440)
 2. Kreiranje zbirnih obrazaca završnog računa preko hijerarhije podređenih (#439)

2021-03-04 20:55

Unapređenja

 1. Unapređenje interfejsa u okviru administracije FI (#405)

Ispravke

 1. Nepravilan link u PDF eksportu (#435)
 2. Greška u automatici isporuke razvojnog okruženja (#408)

2021-03-03 11:17

Ispravke

 1. Greška prilikom zahteva za korekciju (#429)

2021-03-02 20:05

Unapređenja

 1. Uključivanje opcije za zabranu kreiranja izveštaja nakon isteka roka (#428)

2021-03-01 14:44

Unapređenja

 1. Dozvoliti poništavanje odobravanja izveštaja i nakon roka za obradu izveštaja ukoliko je uključena opcija produženja roka (#425)

Ispravke

 1. Ne rade svi linkovi u dokumentaciji (#413)

2021-03-01 08:50

Unapređenja

 1. Povećavanje dozvoljenog broja izveštaja po tipu i periodu (#424)

2021-02-28 17:44

Ispravke

 1. Greška prilikom ažuriranja zaglavlja izveštaja (#423)

2021-02-27 07:47

Unapređenja

 1. Brojčanik ukupnog broja redova u svim tabelama (#422)
 2. Revidiranje tipova izveštaja za korisnike javnih sredstava (#421)
 3. Jedinstveni O5 obrazac (#386)

2021-02-26 09:57

Ispravke

 1. Greška prilikom dodavanja velikih dokumenata (#420)

2021-02-25 18:19

Ispravke

 1. Greška prilikom sortiranja liste izveštaja podređenih organizacija po datumu i nazivu organizacije (#419)

2021-02-24 18:38

Unapređenja

 1. Omogućavanje negativnih iznosa za pojedine AOP (#418)
 2. Ažuriranje registra KJS u ćirilično pismo (#415)

Ispravke

 1. Pogrešan prikaz vrednosti kontrole kod izveštaja sa više projekata (#417)
 2. Greška prilikom sortiranja liste izveštaja po datumu (#416)

2021-02-22 18:35

Unapređenja

 1. Povećavanje performansi sistema prilikom pregleda izveštaja (#412)
 2. Ograničavanje vidljivosti izveštaja za odabrane organizacije (#401)
 3. PDF zahteva za registraciju organizacije kao email attachment (#392)

Ispravke

 1. Skraćenice nemaju tooltip u korisničkoj dokumentaciji (#402)
 2. Korisnički nalozi sa višestrukim tačkama (#406)

2021-02-18 20:28

Unapređenja

 1. Povećavanje performansi sistema prilikom odobravanja registracije (#404)
 2. Poboljšanje pregleda tekućih perioda kod kreiranja FI (#387)

2021-02-17 18:49

Ispravke

 1. Nepoznata greška prilikom registracije nekih organizacija (#400)

2021-02-14 04:13

Unapređenja

 1. Povećavanje performansi sistema prilikom pregleda aktivnosti (#399)
 2. Bolje ponuđeno ime fajla prilikom eksporta FI (#397)

2021-02-12 04:37

Unapređenja

 1. Povećavanje performansi sistema prilikom dodavanja vrednosti na izveštaju (#398)
 2. Onemogućavanje aktivacije korisnika i promene lozinke na PTEST okruženju (#396)

Ispravke

 1. Mirror mail nije podešen na produkciji (#379)

2021-02-10 18:28

Unapređenja

 1. Omogućavanje pristupa servisu za ugašene KJS (#395)

2021-02-10 03:49

Ispravke

 1. Povećanje dozvoljene dužine teksta za definisanje naziva fajla (#393)
 2. Neizmenjeni AOP u istoriji (#390)

2021-02-09 17:33

Ispravke

 1. Ispravne kontrole prikazane kao neispravne (#391)
 2. Nedostaje ikonica na dugmetu za kontrole (#389)

2021-02-08 18:22

Unapređenja

 1. Povećanje dozvoljene veličine za dodavanje fajla na izveštaju (#388)
 2. Unapređenja metrika (#378)

2021-02-08 09:03

Unapređenja

 1. Unapređenje izbora obrazaca FI (#384)

2021-02-06 13:58

Unapređenja

 1. Jedinstveni O5 obrazac (#386)

2021-02-04 13:53

Ispravke

 1. Ne vide se svi elementi interfejsa ukoliko Internet nije dostupan (#385)

2021-02-02 19:00

Ispravke

 1. Ime nadređenog DBK se ne vidi u PDF izvozu (#380)
 2. Nije moguće postaviti avatar na profilu korisnika (#381)

2021-02-02 15:00

Unapređenja

 1. Nezavisna isporuka dokumentacionog servisa (#376)

Ispravke

 1. Nije moguće ažurirati lokalnog administratora koristeći viša ovlašćenja (#377)

2021-01-30 18:30

Ispravke

 1. Isključene stranice se pojavljuju u pretrazi dokumentacije (#341)
 2. Sortiranje na hijerarhijskom pregledu briše celu tabelu (#301)

2021-01-30 12:20

Unapređenja

 1. Umanjivanje prava uloge operater
 2. Sinhronizacija šifarnika

Ispravke

 1. Ispravke kontekstnih linkova ka dokumentaciji
 2. Generisano korisničko ime nema uvek samo mala slova
 3. Neispravna kontrola kod FI sa izbrisanim projektom na obrascu 5
 4. Brojač FI se ne menja nakon 10 izveštaja
 5. Ažuriranje AOP u hijerarhijskom pregledu vraća tabelu na prvi red
 6. Detalji odobrene registracije ne sadrže podatke
 7. Greška kod generisanja jedinstvenog korisničkog imena
 8. Ispravka šifarnika OJ UT - dodato polje email i uklonjeno polje fax

2021-01-20 08:00

 1. Prva verzija servisa i početak produkcije