Idi na tekst

OJ Uprave za trezor

Na ovom tabu se nalazi šifarnik Organizacionih Jedinca Uprave za trezor.

Podaci se filtriraju po sledećim tipovima podataka:

  • Naziv OJ
  • Adresa
  • Šifra OJ
  • Broj telefona
  • Broj faksa
  • Rukovodilac